Auto

Auto: pozytywne dane z grudnia 2009 łagodzą kryzys we włoskim sektorze motoryzacyjnym

Kategoria: auto, gospodarka
18.01.10 17:27 Wiek: 9 yrs

 

Dzięki pozytywnym danym zarejestrowanym w grudniu 2009, sektor auto ogranicza szkody spowodowane kryzysem w niedawno zakończonym roku.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, w ostatnich miesiącach roku 2009, sektor samochodowy wykazał odczuwalny wzrost sprzedaży. W grudniu zapotrzebowanie na nowe pojazdy wzrosło o 16 % w stosunku do tego samego okresu w roku 2008, przynosząc ponad milion sprzedanych samochodów w Europie. W ten sposób rok 2009 zakończył się zarejestrowaniem około 14,5 miliona nowych aut to jest 1,6% mniej niż w roku poprzednim.

 

Osiągnięcia rynku samochodowego zostały niedawno rozpowszechnione przez European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), która publikuje okresowo serie raportów o tendencjach w sprzedaży nowych samochodów w 27 krajach Unii Europejskiej. W zachodniej części Starego Kontynentu, rejestracja nowych pojazdów wzrosła o 19.3% w miesiącu grudniu, przekraczając milion sprzedanych jednostek. Największe spadki zanotowano w Szwajcarii (-4,4%), w Niemczech (-4,6%), w Finlandii (8,1%) i Portugalia (-17,9%), podczas gdy wyraźny wzrost rejestracji nowych pojazdów zanotowano we Włoszech (+16,7%), w Hiszpanii (+25,1%), w Wielkiej Brytanii (+38,9%) i we Francji (+48,6%).

 

Opierając się o dane dostarczone przez ACEA, Europa Zachodnia w przeważającej części zakończyła rok 2009 na poziome z 2008 z lekkim wzrostem ilości sprzedaży, równym 0,5%. Znaczna jest natomiast różnica względem roku 2007, kiedy to lodowate wiatry kryzysu były jeszcze dalekie: w 2009 roku zanotowano 7,9% aut mniej sprzedanych w stosunku do roku 2007.

 

W skali roku perspektywa poszczególnych krajów zmienia się wyraźnie. W 2009 tylko Austria (+8,8%), Francja (+10,7%) i Niemcy (+23,2%) zarejestrowały znaczące wzrosty w sektorze auto w stosunku do 2008. Taka sytuacja miała miejsce dzięki sukcesowi dopłat państwowych zaoferowanych przez rządy tych krajów w celu podtrzymania przemysłu i, przynajmniej formalnie, w celu odnowienia parku samochodowego pojazdami bardziej wydajnymi i mniej zanieczyszczającymi. Obecność dopłat pozwoliła pomniejszyć straty na innych cierpiących rynkach. Włochy odnotowały spadek rejestracji nowych samochodów w skali roku równy 0,2%, podczas gdy Wielka Brytania i Hiszpania odnotowały straty w wysokości -6,4% i 17,9%.

 

Dane dotyczące grudnia 2009 i nowych członków Unii Europejskiej przedstawiają obraz w przewadze negatywny. Za wyjątkiem osiągnięć zachęcających Republiki Czeskiej (+43,8%) i Słowenii (+12,4%) inne państwa zanotowały dane negatywne oscylujące między Polską (-3,9%) i Litwą (-79,3%). Obszar wzięty pod uwagę przez ACEA wyróżnił się w miesiącu grudniu obniżką w sektorze auto równym 16,5%.

 

W klasyfikacji producentów samochodów w Europie, Fiat Group mieści się w 2009 roku na szóstym miejscu z market share równym 8,7% rosnącym w stosunku do 8% w roku 2008. Spółka z Lingotto dostarczyła 1,25 milionów aut pozwalając odnotować duży postęp dla swoich trzech podstawowych modeli. Marka Fiat przeszła z 6,5% w 2008 do 7% w roku 2009 z ponad milionem pojazdów dostarczonych, podczas gdy Lancia generalnie zachowała swoją kwotę na rynku na poziomie 0,8%. Dobre osiągnięcia Alfa Romeo, która dzięki niektórym nowym modelom i silnikom zdołała przejść z 0,7% w roku 2008 na 0,8% w 2009 z ponad 110 000 pojazdów sprzedanych.

 

Na pierwszym miejscu w klasyfice ACEA mieści się Grupa Volkswagen z market share równym 21,1%, na drugiej pozycji jest PSA Group (Peugeot e Citroen) w kwocie 12,9%. Na trzecim miejscu na podium w 2009 wyróżnił się Ford z kwotą na rynku równą 10,3%, czwarte i piąte miejsce to Renault (9,2%) e GM (8,9%). W wyraźnej odległości od market share Grupy Fiat mieści się na siódmym miejscu Toyota(5%), zaraz za nią jest BMW(4,9%) i Daimler (4,8%). W ostatnich rzędach wyróżnia się Hyundai odzyskujący kwotę rynku z 1,8% na 2,4%.