Dziennik - Gospodarka

Tremonti: w ciągu pięciu lat 50 tysięcy nowych mieszkań

Kategoria: gospodarka
20.03.10 21:29 Wiek: 9 yrs

 

Fundusz prywatnego budownictwa mieszkaniowego wynosić będzie 2,5 miliarda euro dofinansowania. Dekretem o dopłatach lansowany będzie rządowy plan mieszkaniowy. Berlusconi: dzięki dekretowi łatwiejsze prace wewnętrzne.

W przyszłym tygodniu zostanie aktywowany fundusz prywatnego budownictwa socjalnego w wysokości 2,5 miliarda euro. Projekt, który przyniesie 50 000 nowych lokali w ciągu 5 lat. Ogłosił go minister finansów, Giulio Tremonti, podczas konferencji prasowej w pałacu Chigi na temat dekretu o dopłatach. „W przyszłym tygodniu” jest przwidziany „fundusz dla prywatengo budownictwa socjalnego w wyskości 2,5 miliarda. Realistycznie można spodziewać się 50 tysięcy nowych mieszkań w przeciągu 5 lat.”


Dekret o dopłatach lansuje rządowy plan mieszkaniowy, ze zmienioną logiką, wyjaśnia Tremonti, referując iż norma weszła do dekretu z dnia na dzień. Nowa regulacja przewiduje, że „regiony, które najlepiej będą gospodarować, dostaną te prawa, które były próbowane: odnowimy je od dołu, a nie od góry”.


Po prostu powiadamiając administracje miejską, „będą mogły być przeprowadzone wszystkie czynności dotyczące normalnego utrzymania domów i interwencje natury nadzwyczajnej nie dotyczące części strukturalnych budynku i wzrostu parametrów urbanistycznych”, dodał premier Silvio Berlusconi, wyjaśniając zawartość artykułu dekretu o dopłatach poświęconego rozwojowi „Planu mieszkaniowego”.


„Po uważnym przestudiowaniu legislacji europejskiej – podkreślił premier – dodaliśmy ten artykuł, mówiący o interwencjach mogących mieć miejsce bez jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń”, zgodnie z naszym mottem „Panowie we własnym domu””. Właściciele mieszkań „również drogą telematyczną powinni tylko zakomunikować administracji miejskiej jaka firma budowlana zrealizuje roboty budowlane”. Warunek, który „może również pomóc naszym firmom, dla nich będzie to coś wzmacniającego”.