Rzym – panele fotowoltaiczne na dachach szkół miejskich

Kategoria: technika
11.07.11 17:33 Wiek: 8 yrs

 

 

Rzym staje się ogromną elektrownią słoneczną


W czerwcu 2011 roku burmistrz Rzymu Gianni Alemanno wraz z Radą Wiecznego Miasta zainicjowali budowę ponad 500 elektrowni słonecznych na dachach szkół będących własnością Miasta Rzymu.


Projekt jest częścią trzyletniego programu prac publicznych w Rzymie Stolicy (Roma Capitale) w latach 2011-2013 i przewiduje on montaż 524 instalacji fotowoltaicznych o mocy całkowitej 8MW.


Rzymska inicjatywa powstała w odpowiedzi na rządania Unii Europejskiej dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżenie emisji CO2.


Dzięki tej incjatywie Rzym stanie się „wielką elektrownią fotowoltaiczną” powiedział burmistrz Rzymu.


„Przed 30 czerwca 2012 roku szkoły miejskie produkować będą enrgię o mocy 8 mega watów, co pozwoli poważnie zmniejszyć miejskie wydatki i jednocześnie produkować w Rzymie czystą energię. Wszystkie oszczędzone w ten sposób środki będą przeznaczone na nowe inwestycje publiczne.” „Jest to największy projekt fotowoltaiczny instalowany na budynkach publicznych we Włoszech” - dodał burmistrz Rzymu Gianni Alemanno.


Projekt, o wartości 30 milionów euro, będzie finansowany z pieniędzy inwestorów prywatnych, którzy w zamian mają przez 25 lat zarządzać instalacjami. Do ich obowiązków należeć będzie utrzymanie paneli fotowoltaicznych jak również dachów, na których zostały one zamontowane. Prywatni inwestorzy, korzystając z dopłat państwowych, zarabiać będą, sprzedając nadwyżkę energii kompaniom energetycznym.


Przetarg na instalację 12 elektrowni fotowoltaicznych na 12 szkołach w cenie 2 milionów euro został już rozpoczęty.


W cytowanym wcześniej trzyletnim programie robót publicznych przewidziana jest również realizacja instalacji fotowoltaicznych na dwóch cmetarzach rzymskich: Flaminio i Laurentino. W tym przypadku koszt inwestycji wynosić będzie 15 milionów euro. Finansownie ma być również powierzone inwestorom prywatnym, a planowana moc ma wynosić 4,2 mega watów.


Dotychczas zrealizowane już zostały w Rzymie zaawansowane imstalacje fotowoltaiczne obsługujące parkingi Targów Rzymskich – Fiera di Roma, oraz centrum handlowego Commercity.System fotowoltaiczny zasila w Rzymie urządzenie kogenerujące matan-wodór na basenach uniwersyteckich Tor di Quinto.


Poza tym firma Acea, odpowiedzialna między innymi za oświetlenie ulic w Rzymie, ma w planach wymianę oświetlenia miejskiego w Wiecznym Mieście na system zasilany energią słoneczną.


Panele fotowoltaiczne w Rzymie zasilać będą również kolumny elektryczne obsługujące samochody na prąd w systemie car-shearing na rzymskiej starówce.