To jest:   Archiwum

Aktualne ceny - Skipass Dolomity Superski - znajdują się tutaj

Ceny Skipass Dolomiti Superski 2009/2010

 

 

Oferta specjalna DolomitiSuperKids 8=0

Od 20.03.2010 do końca sezonu 2010

Dla dzieci do 8 lat (urodzonych po 28.11.2001) karnet skipass i zakwaterowanie są gratis, jeśli zostaną zakupione wraz z jednym skipass dla osoby dorosłej. Dzieci do 12 lat (urodzone po 28.11.1997) płacą połowę ceny. Poza tym zniżki za kursy i wynajem nart dla wszystkich dzieci do lat 12.

 

Przed sezonem
28.11.2009 - 23.12.2009

Sezon szczytu
24.12.2009 - 09.01.2010
31.01.2010 - 13.03.2010

Sezon
10.01.2010 - 30.01.2010
14.03.2010 - koniec sezonu¹

dni  

Dorośli

Juniorzy
urodzeni po
28.11.1993

Seniorzy (Nowość)
urodzeni przed 
28.11.1944

Dorośli

Juniorzy
urodzeni po
 28.11.1993

Seniorzy (Nowość)
urodzeni przed 
28.11.1944

Dorośli

Juniorzy
urodzeni po
28.11.1993

Seniorzy (Nowość)
urodzeni przed
 28.11.1944

1

€ 36,00

€ 25,00

€ 32,00

€ 45,00

€ 32,00

€ 41,00

€ 40,00

€ 28,00

€ 36,00

2

€ 70,00

€ 49,00

€ 63,00

€ 88,00

€ 62,00

€ 79,00

€ 78,00

€ 54,00

€ 70,00

3

€ 102,00

€ 72,00

€ 92,00

€ 128,00

€ 90,00

€ 115,00

€ 113,00

€ 79,00

€ 101,00

4

€ 131,00

€ 92,00

€ 118,00

€ 164,00

€ 115,00

€ 147,00

€ 144,00

€ 101,00

€ 130,00

5

€ 157,00

€ 110,00

€ 141,00

€ 196,00

€ 137,00

€ 177,00

€ 173,00

€ 121,00

€ 155,00

6

€ 180,00

€ 126,00

€ 162,00

€ 225,00

€ 158,00

€ 203,00

€ 198,00

€ 139,00

€ 178,00

7

€ 191,00

€ 134,00

€ 172,00

€ 239,00

€ 167,00

€ 215,00

€ 210,00

€ 147,00

€ 189,00

8

€ 214,00

€ 150,00

€ 193,00

€ 268,00

€ 187,00

€ 241,00

€ 236,00

€ 165,00

€ 212,00

9

€ 236,00

€ 165,00

€ 212,00

€ 295,00

€ 206,00

€ 265,00

€ 260,00

€ 182,00

€ 234,00

10

€ 257,00

€ 180,00

€ 231,00

€ 321,00

€ 225,00

€ 289,00

€ 282,00

€ 198,00

€ 254,00

11

€ 276,00

€ 193,00

€ 249,00

€ 346,00

€ 242,00

€ 311,00

€ 304,00

€ 213,00

€ 274,00

12

€ 295,00

€ 206,00

€ 265,00

€ 369,00

€ 258,00

€ 332,00

€ 324,00

€ 227,00

€ 292,00

13

 

 

 

€ 391,00

€ 273,00

€ 352,00

€ 344,00

€ 241,00

€ 309,00

14

 

 

 

€ 411,00

€ 288,00

€ 370,00

€ 362,00

€ 253,00

€ 326,00

15

 

 

 

€ 430,00

€ 301,00

€ 387,00

€ 379,00

€ 265,00

€ 341,00

16

 

 

 

€ 448,00

€ 314,00

€ 403,00

€ 394,00

€ 276,00

€ 355,00

17

 

 

 

€ 464,00

€ 325,00

€ 418,00

€ 409,00

€ 286,00

€ 368,00

18

 

 

 

€ 486,00

€ 340,00

€ 437,00

€ 427,00

€ 299,00

€ 385,00

19

 

 

 

€ 506,00

€ 354,00

€ 455,00

€ 445,00

€ 312,00

€ 401,00

20

 

 

 

€ 526,00

€ 368,00

€ 473,00

€ 463,00

€ 324,00

€ 416,00

21

 

 

 

€ 545,00 

€ 381,00

€ 490,00

€ 480,00

€ 336,00

€ 432,00

 


Dziecku do lat 8 (urodzonemu po 28.11.2001) będzie dany karnet darmowy (poza dziennymi, 12 dni w sezonie i sezonowe) ważny na okres równy temu zakupionemu przez krewnego „dorosłego płacącego”. Oferta przysługuje w stosunku jedno dziecko na jednego rodzica.

 

Abonament sezonowy:

Przedsprzedaż do  23.12.2009

€ 630,00

Sezonowy od 24.12.2009

€ 690,00

Seniorzy urodzeni przed 28.11.1944

€ 630,00

Juniorzy do 16 lat (urodzeni po  28.11.1993)

€ 485,00

Dzieci do 8 lat (urodzeni po 28.11.2001)

€ 205,00*

Sezonowy po 70-tce (urodzeni przed 28.11.1939)

€ 505,00

12 dni do wyboru w sezonie - dorośli

€ 405,00

12  dni do wyboru w sezonie - juniorzy

€ 275,00* powiązany z zakupem karnetu sezonowego dla osoby dorosłej (krewny pełnoletni, opiekun)

¹ Nie jest zagwarantowane działanie wyciągów we wszystkich dolinach aż do końca sezonu.

Ceny mogą ulec zmianie w przypadku wyjątkowych interwencji natury fiskalnej, walutowej i socjalnej.

Uwaga: skipass wielodzienny można zakupić tylko w kasach centralnych.